|

Syntax error

image

Kul att P3’s tidsstyrning fortfarande är inställd på vintertid. Lite mer än en kvart av In Flames gig hade ju varit kul.

Similar Posts