|

En av livets lärdomar

Barn gör sällan eller aldrig som föräldrarna säger.

De gör som föräldrarna gör.

…och så funkar väl det mesta här i världen!

Similar Posts